What do you mean by cooking

dictionary Romanian German: Can you cook

RomanianGermanNo complete match found.»Report missing translationPartial agreementPoțisăcontezipemine.Youcancount with me.Sămăpupiîncur!Youcanme (times) crosswise!Poțisăaștepțimultșibine!Therecanyouwait a long time!Poțisăîmiaduci, terog ...?CanYouplease ... bring me?Țieți-eușorsăvorbești!Youcansay it easy!Înțelegcănupoțiveni.I see thatyoudo not comecan.PoțisăaștepțipânălaPașteleCailor.Therecanyouwait untilyoublackened.Deastapoțisăfiisigur.ThereoncanyouTaking poison.Cepoțifaceazi, nulăsapemâine.Whatyoutodaycanget that move not tomorrow.Nulăsapemâinecepoțifaceazi.Whatyoutodaycanget that move not tomorrow.Eupregătescprânzul, întretimptupoțisăciteşticeva.I cook lunch while you do itcanyouread something.Dacăblugiisuntprealungi, poțisăîiscurtezi.When the jeans are too longcanyoucut them off.gătitCookagătiCookafierbeCookafacecafeacoffeeCookafaceceaiteaCookaclocotiCookadacevaînclocotto do sthCookbringdoyouFumezi?Smokeyou?Doamne!Youlove time!tuaiyouhastueștiyouareTufumezi?YousmokeȘtiiceva?KnowyouWhat?Aidreptate.Youyou're right.Aidreptate.Youyou're right.Aitimp?HasyouTime?Cecrezi?What do you thinkyou?Cegândesti?What do you meanyou?Cespui?What do you meanyou?Estisănătos?Areyouhealthy?Îmilipseşti.YouI Miss You.Teînșeli!Youmistaken!tuînsățiyouselftuînsuțiyouselfUndeeşti?Wosteckstyou?Aidorisă ...?Want toyou... ? Estiafon!Youhave no idea!O, Doamne!Oh,youMy goodness!Tecompătimesc.YouI feel sorry for you.Cefacitu?What do you doyou?Ceparereai?What do you meanyou?Cumtecheamă?What is your nameyou?Cumtenumeşti?What is your nameyou?Deundeeşti?Where do you come fromyou?Desprecevorbesti?What are you talking aboutyou?Fiituînsuți!Beyouself!Nuaivoie.Youmust not.